Γενικά
e invoice01

Η ηλεκτρονική τιμολόγηση για τις B2G συναλλαγές είναι ήδη υποχρεωτική από τις 12 Σεπτεμβρίου 2023, ωστόσο οι αναθέτουσες αρχές (οι φορείς του Δημοσίου) εντάσσονται σταδιακά στο μέτρο. 

Ο νέος νόμος που αποτελεί ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία τη σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας θα καλύπτει μεγάλες δημόσιες αναθέτουσες αρχές σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει οριστεί, το οποίο έχει τις εξής σημαντικές ημερομηνίες που πρέπει να λάβουν υπόψη τους οι επιχειρήσεις που συναλλάσσονται με το Δημόσιο, είτε στο πλαίσιο διαγωνισμών, είτε είναι ήδη προμηθευτές, είτε με οποιονδήποτε άλλον τρόπο: 

  • 12 Σεπτεμβρίου 2023: Εντάχθηκαν οι ακόλουθοι φορείς, τα Υπουργεία Υποδομών και Μεταφορών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Μετανάστευσης και Ασύλου, ο Δήμος Αθηναίων, η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.), η Εγνατία Οδός ΑΕ, η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε., το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, η Αττικό Μετρό Α.Ε., ΕΥΔΑΠ Α.Ε. και η Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
  • 1η Ιανουαρίου 2024: Τα όργανα της υπόλοιπης Κεντρικής Διοίκησης
  • 1η Ιουνίου 2024: Οι λοιπές αναθέτουσες αρχές, πλην Κεντρικής Διοίκησης
  • 1η Ιανουαρίου 2025: Όλες οι δαπάνες της Γενικής Κυβέρνησης θα τιμολογούνται με ηλεκτρονικό τρόπο.

Ο χρόνος είναι υπεραρκετός για να υιοθετήσει μια επιχείρηση την ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου.Και αυτό διότι η Impact, μια εταιρεία του ομίλου SoftOne και πιστοποιημένος πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης για όλες τις συναλλαγές B2B, B2C και B2G από την ΑΑΔΕ, προσφέρει τη λύση B2G EINVOICING η οποία καλύπτει όλες τις απαιτήσεις του νόμου και πάνω από όλα είναι μια υπηρεσία cloud και όχι «παραδοσιακό» λογισμικό. Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται εγκατάσταση και είναι έτοιμο να λειτουργήσει από την πρώτη στιγμή, χωρίς να απαιτεί κανενός είδους επένδυση σε software και hardware από πλευράς επιχείρησης. Είναι διαθέσιμο από οπουδήποτε και οποιαδήποτε στιγμή και ασφαλές, καθώς “λειτουργεί” στο Microsoft Azure. Επιπλέον συνεργάζεται με όλα τα εμπορικά προγράμματα της αγοράς. 

Εξαιρούμενες κατηγορίες συμβάσεων και λοιπών δαπανών

Η υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων δεν εφαρμόζεται σε:

1. Δημόσιες συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 148 του ν. 4601/2019, και συνάπτονται δυνάμει των άρθρων 117Α και 327Α του ν. 4412/2016 (ήσσονος αξίας).

2. α) Δημόσιες συμβάσεις μεταξύ φορέων του δημοσίου τομέα, που ανατίθενται σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4412/2016

β) συμβάσεις μεταξύ αναθετουσών αρχών, που ανατίθενται σύμφωνα με το άρθρο 247 του ν. 4412/2016 και

γ) συμβάσεις παραχώρησης μεταξύ φορέων του δημοσίου τομέα, που ανατίθενται σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 4413/2016.

3. Λοιπές δαπάνες το ύψος των οποίων είναι έως 2.500 ευρώ.

Ψηφιακός μετασχηματισμός της ελληνικής οικονομίας

Η ηλεκτρονική τιμολόγηση λοιπόν αποτελεί σημαντικό βήμα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας, τόσο από πλευράς επιχειρήσεων, όσο και συναλλαγών με το δημόσιο, προσφέροντας μια σειρά από πλεονεκτήματα, όπως:

  • Αύξηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των επιχειρήσεων
  • Μείωση του κόστους των συναλλαγών
  • Βελτίωση της διαφάνειας και της ασφάλειας των συναλλαγών
  • Μείωση της φοροδιαφυγής

Η υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση αναμένεται να έχει θετικό αντίκτυπο στην ελληνική οικονομία, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και διευκολύνοντας τις εμπορικές συναλλαγές.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες!

e-bannerespaEΤΠΑ728X90